Αριθμοτερατάκια Χρωμοσελίδες
Αριθμοτερατάκια Χρωμοσελίδες
Αριθμοτερατάκια Χρωμοσελίδες
Αριθμοτερατάκια Χρωμοσελίδες
Αριθμοτερατάκια Χρωμοσελίδες

Αριθμοτερατάκια Χρωμοσελίδες

€3,00 EUR
Οι ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΤΕΡΑΤΑΚΙΑ είναι ένα σετ με όμορφα σχεδιασμένες χρωμοσελίδες και σελίδες εξάσκησης, με τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 20, με θέμα μικρά τερατάκια,  για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε μορφή ψηφιακού αρχείου pdf. Περιλαμβάνονται 40 ΣΕΛΙΔΕΣ με ζωγραφιές και φύλλα εξάσκησης με τους τερατοαριθμούς, για την ψυχολογική, γνωστική και δημιουργική εξέλιξη των...