Χρωματίζω τα ίδια - Μέσα Μεταφοράς

€2,00 EUR
 "ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΤΑ ΙΔΙΑ - ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ" είναι ένα τετράδιο δραστηριοτήτων, με όμορφα σχεδιασμένες σελίδες με δραστηριότητες/φύλλα εργασίας με θέμα τα μέσα μεταφοράς, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε μορφή ψηφιακού αρχείου pdf. Περιλαμβάνονται 20 σελίδες με δραστηριότητες/φύλλα εργασίας, όπου τα παιδιά βρίσκουν και χρωματίζουν τις ίδιες εικόνες, για την ψυχολογική, γνωστική και δημιουργική εξέλιξη...