Χρωματίζω τα Κατασκευαστικά Οχήματα

€1,00 EUR
Οι ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ είναι όμορφα σχεδιασμένες χρωμοσελίδες με κατασκευαστικά οχήματα, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε μορφή ψηφιακού αρχείου pdf. Περιλαμβάνονται 10 σελίδες με ζωγραφιές, για την ψυχολογική, γνωστική και δημιουργική εξέλιξη των παιδιών. Μπορείτε να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να τις εκτυπώσετε όσες φορές θέλετε, με ευκολία από το...