Χρωματίζω τα σχήματα

€1,00 EUR
Οι ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ είναι όμορφα σχεδιασμένες χρωμοσελίδες με τα σχήματα, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε μορφή ψηφιακού αρχείου pdf. Περιλαμβάνονται 10 σελίδες με ζωγραφιές με τα σχήματα, για την ψυχολογική, γνωστική και δημιουργική εξέλιξη των παιδιών. Μπορείτε να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να τις εκτυπώσετε όσες φορές θέλετε, με ευκολία...