Χρωμοσελίδες - Τα γράμματα της αλφαβήτου

€2,00 EUR
Οι ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ είναι όμορφα σχεδιασμένες χρωμοσελίδες με εικόνες και λέξεις, που αρχίζουν από κάθε γράμμα της αλφαβήτου, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε μορφή ψηφιακού αρχείου pdf. Περιλαμβάνονται 24 σελίδες με ζωγραφιές, μία για κάθε γράμμα, για την ψυχολογική, γνωστική και δημιουργική εξέλιξη των παιδιών. Μπορείτε να τις κατεβάσετε...